Okullarda Öğrenci Atölyeleri

Bu atölyelerin amacı; ilkokul, orta ve lise düzeyinde öğrencilerin geri dönüşüm kavramın algılamalarını ve benimsenmesini sağlamaktır. Biblo yapım aşamasında öğrencilere klasik müzik eşliğinde verilen komutlar ile hayal güçleri tetiklenerek zihinsel yolculukları teşvik edilirken hamur ve boyalar ile de el becerisi kazandırılmaktadır.

Geri dönüştürülebilen ürünler çerçevesinde şişe ve kullanılmış kâğıt ya da okunmuş gazeteler kullanılmaktadır. Yeniden kullanılacak olması ekonomiye katkısı açısından sorumluluk duygusu kazandırırken çevre kirliliğini azaltması da vatandaşlık bilincini geliştirmektedir.

Milyarlarca insan dünyanın her günü gerekli gereksiz tüketim yapmaktadır. Ortaya çıkan atıklar çevre bilinci gelişmemiş insanlar tarafından doğaya bırakılmaktadır. Sınırlı kaynakların hızla azalmasından dolayı insanlık yeni çözüm arayışına girmiştir. Geri dönüşüm çok eski zamanlarda insanların kullandığı bir yöntemdir.